SolenWeb Portal
Innehåll


Välja karta
Verktygen
Visa information om
Översiktsfönstret
Söka efter information
Statusraden
Logga in

Välja karta

Om det finns fler än en karta att välja på finns en rullista i ramen ovanför kartan där man byter kartor.
Verktyg


Tillgängliga i SolenWeb Portal:
Zoom in verktyg Med knappen Zooma in aktiverar du zoomningsverktyget. Använd det när du vill se närmare på en viss del av en karta eller layout.

Zooma in i kartan kan göras genom att välja inzoomningsverktyget. Klicka i kartan på den plats där inzoomningen ska göras. Det är även möjligt att zooma in genom att hålla nere vänster musknapp, och dra upp en rektangel. Kartan kommer då att zooma in till det området som omges av den röda rektangeln. Det blir ett snabbare sätt att zooma in plus en större möjlighet att se just det område som är intressant.
Zoom ut verktyg Med knappen Zooma ut kan du öppna verktyget för att zooma ut. Använd det när du vill se en större del av en karta eller layout.

Zooma ut i kartan kan göras genom att välja utzoomningsverktyget. Klicka i kartan på den plats där utzoomningen ska göras.
Panoreringsverkyg Panorera i kartan görs med panoreringsverktyget. Klicka med vänster musknapp i kartan och håll den nere, rör därefter musen så flyttas kartan runt den position som du klickade på. När du släpper knappen laddas en ny karta in.
Informationsverktyg Hämta information om ett eller flera ”objekt” i kartan genom att med vänster musknapp klicka på objekt i kartan eller dra en rektangel kring de objekt som ska väljas.
Informationsverktyg(Polygon) Hämta information om ett eller flera ”objekt” i kartan genom att rita en polygon kring området, avsluta genom att dubbelklicka.
Avselektera valda objekt Avmarkera alla valda objekt i kartan.
Utskriftsverktyg Skriv ut aktuell kartbild.
Mailverktyg Maila kartan. Skriv in din e-post adress, ett meddelande och mottagarens e-posta adress. Mottagaren får en bild som innehåller kartan.
Rensa ritlager Rensa ritlager och avståndsberäkningar.
Mäta avstånd Beräkna avstånd i kartan genom att rita linje, avsluta mätning genom att dubbelklicka i kartan.
Mäta areal Beräkna areal i kartan genom att rita en yta, avsluta mätning genom att dubbelklicka i kartan.
Ritverktyg Ritverktyg. Ritar linje, cirkel, polygon, punkt eller skriver text. Skriv i rutan uppe till höger och klicka sedan i kartan.
Välj vy ... Välj i en rullista för att gå till vald vy.
Ändra zoomintervall
Snabbzoom ... Klicka på stapeln för att zooma till önskat läge.
Visa information om ..

Här kan man tända och släcka information som ska visas i kartan.

 
Översiktsfönstret

Översiktsfönstret innehåller en karta som visar ett större område än vad huvudkartan visar. Mitt i översiktskartan visar en ruta vilket område som visas i huvudkartan. Genom att klicka i översiktskartan kan man förflytta centrum på huvudkartan så att denna centreras på den punkt man klickat på i översiktskartan.
Söka efter ...

För att söka väljer man en sökning i listan. Då framträder en inmatningsruta där användaren kan mata in början på det objekt han söker. Om man vill söka mer avancerat kan man använda ”wildcards” (*). T.ex. om man vill söka alla objekt som innehåller texten ”lyck”, då skriver man så här ”*lyck*”. D.v.s. det kan finnas bokstäver både före och efter själva ordet ”lyck”. När man angett sin söksträng trycker man på knappen ”Sök”. Om träffar hittas i skiktet redovisas ett sökresultat i en lista.


Visa sökt objekt i kartan

För att visa en träff i listan i kartan klickar man på själva namnet. Kartan centreras på hittat objekt plus att en etikett visar objektets namn. Vid urval från ett skikt eller en standardssökning kan man visa alla kartan genom att klicka på ikonen.


Statusraden

Under huvudkartan visas information om aktuell vy.

Det som visas är koordinater för kartans mittpunkt, kartans nuvarande bredd i avstånd på marken och skalan.
Logga in

I SolenWeb Portal kan vissa kartor vara lösenordsskyddade, för att de skyddade kartorna klickar man på (Logga in) i statusraden under kartan. När man sen är inloggad får man tillgång till de kartor som godkänts för din användare i rullistan med kartor.
Allmänt


Denna användarmanual beskriver funktionaliteteten i SolenWeb Portal. SolenWeb Portal ingår i Cartesias Solen-koncept. Läs mer på vår hemsida http://www.cartesia.se.

Applikationen bygger på kartmotorn MapInfo MapXtreme 2005.